Thy Hallerne i Thisted

Projektet tager afsæt i programmets vision om at udvikle THY HALLEN
til et moderne og naturligt samlingssted for alle aldersgrupper,
et egnens center for idræts- og kulturlivet, der understøtter Thisteds
samlende profil som attraktiv leve- og bosætningssted.