Stedet Tæller, Kærstien og Vandplatformen

Vandplatformen og åbningen af Ejstrup Bæk forbedrer vandmiljøet og giver nye muligheder for ophold, turisme, friluftsliv og læring. De to indgreb planlægges i sammenhæng med naturcentret Karby Kuber, hvilket skaber en intim forbindelse mellem landskab og bebyggelse.