office.jpg

profil

URBANlab nordic placerer sig centralt i et bæredygtigt virkefelt mellem miljørigtige designløsninger, materialemæssigt samspil og formmæssig nygerrighed. Tegnestuen har et højt arkitektonisk niveau og en velintegreret funktionalitet. 

Hos URBANlab nordic har vi stor fokus på arbejdsprocesser der til en hver tid bakkes op af grundige analyseprojekter og når muligt integreres med forskning, som kan bidrage til, at tegnestuens projekter hele tiden forbedres – og forbedrer faget. Således gøres alle tegnestuens projekter til en del af en højere ambition om, at URBANlab nordic generelt skal arbejde progressivt og med en sund fremtid for øje.

Alle vores projekter starter ved stedet, og dets iboende kvaliteter. Ankomsten, det oplevede, det sete. Hvor rammer lyset, hvor ønskes skyggen! Denne enkle analytiske tilgang skaber arkitektur og design der får betydning og mening for den enkelte by, sted og landskab.

URBANlab nordic r besidder et bredt og solidt sæt af kvalifikationer i forhold til stedsspecifikke byggerier der placerer sig i rummet, som et væsentligt arkitektonisk element, som de vægge der bygges. Stærke kompetencer der skaber rumlige oplevelser både inden – og udenfor murene, med en konceptuel tilgang i processen.

URBANlab nordic bygger på en innovativ og solid erfaring med projektering og realisering. Tegnestuen har de senere år udviklet sig til en succesfuld deltager i både nationale og internationale arkitektkonkurrencer. Et bredt spekter af top præmier, der dækker områder Urbanitet, Fremtidens Landbrug, fremtidens Herregård, og ikke mindst mange projekter indenfor moderne idræt. På hvert deres skalatrin, giver det et indblik i innovativ og bæredygtig arkitektur og design. 

Idrætsbyggerier i nytænkende områder som omdannelse af gamle idrætshaller, omdannelse af nedslidte og nu lukkede folkeskoler, mobile enheder og møbler til idræt og leg, i byrum og ude i naturen, er et voksende område for URBANlab nordic.

Særligt bæredygtigt boligbyggeri, pleje – og sundhedsboliger, har tegnestuen en årelang erfaring i, både nybyggeri og i store renoveringsprojekter. Her indtænkes nye teknologiske løsninger i kombination med dyder om godt indeklima og velvære, både ude og inde.

Et nyere og stærkt fokuseret felt er design af messestande og de mange mobile møbelenheder der indgår i disse projekter. Her følger naturligvis grafisk design med i denne proces, med klare holdninger til farver og indhold. 

Indenfor er disse arbejdsfelter URBANlab nordic ofte som totalrådgiver. Det at rådgive betyder også at lytte, og i alle vores projekter, byggede som undervejs, anbefaler vi inddragelse fra andre end bygherrer. Eksperter, historikere, beboere, brugere, designere og ikke mindst landskabsarkitekter integreres i både udvikling og udførelse.

 

KBH + 45 31 31 73 90, Njalsgade 17A 5. sal 2300, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 86 19 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk