Landskabsprojekt på Akuthus Bispebjerg

URBANlab nordic bistår KHR, ARUP og Bispebjerg Hospital med landskabsprojekt omkring og ved det ny Akuthus ved Bispebjerg Hospital. Projektet projekteres i revit med fokus på tilgængelighed, opsamling af regnvand og smukke rekreative arealer og kantzoner.

 

20180417 02 GÅRDRUM low res.jpg