NYE VÅLER KIRKE

Landskabelig bearbejdning og indpasning af ny kirke ved eksisterende kirkegård i Våler, Norge. 

Med den ny placering af kirken på plateau skaber projektet et højtideligt rum med fokus på de iboende landskabelige kvaliteter, skoven, birkestammerne, vildgræsset, udsigten, lyset mellem stammerne - der skabes en ny stemning og et nyt rum mellem inde og ude.

Den ny placering står i kontrast til redefinering af den gamle kirkes placering, der efter en brand ligger som ruin og tegn i fladen. Det landskabsrum der opstår ved fraværet af den gamle kirke, giver de besøgende et nyt sted at sørge og være i ro, der knytter sig til stedets historik med respekt og højtidelighed.

I projektet arbejdes der også med logistik og tilgængelighed, omplacering af parkeringsarealer samt adgangsforhold.

Arkitekt: OPMA arkitekter

Landskab: BSAA URBANlab