midtbyskolen helsingør

Illustration: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

Illustration: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

 
 

MIDTBYSKOLEN I HELSINGØR

 

Hovedidéen i nærværende projekt bygger på tanken om at skabe en ny plads mellem skolen og multihallen, hvor byen møder skolen. Denne plads er skolens koblingspunkt med byen og udgør hjertet i Skolen i Bymidten - et mødested for elever og lærere, for kultur og fritid, musik og sport, læring og leg. Vi placerer de af skolens funktioner som i størst grad henvender sig til både skole og lokalsamfund på og omkring denne plads: Multihus med klub, sundhedsfunktioner, kreative værksteder og faglokaler, samt ikke mindst musikskolen. I næste ring, lidt længere fra hjertet, men hver især med egen identitet og kontakt til byen via Lundegade, placerer vi de tre skolebyer: Læringsbyen, kundskapsbyen og vidensbyen. Overordnet samler vi skolen omkring tre knudepunkter, som udgøres af nye bygninger, der skaber nye former for rumligheder, der kompletterer de eksisterende bygninger og som er inspirerende, attraktive og ukonventionelle. Disse knudepunkter er en ny atriumbygning, som forbinder vidensby, musikskole, bibliotek og faglokaler og kundskabsby, en ny forbindende bygning, der samler læringsbyen omkring en fælles SFO, og multihallen, som skaber forbindelse mellem skolen og sportsbanerne. En skole for fremtiden

Team:
White arkitekter
URBANlab nordic
Tyréns

 
 
Plan: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

Plan: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

 
Illustration: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

Illustration: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

 
Illustration: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

Illustration: URBANlab nordic in cooperation with WHITE

 

KBH + 45 31 31 73 90, Nørrebrogade 184 Baghuset 2200, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 45 61 69 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk