Lindbjerg Skolen

Læring / Leg / Fællesskab

Med et stærkt landskabsarkitektoniske greb styrkes det nye forenede sted og den fælles kultur.
Med overskudsjord anlægges et lavt og tilgængeligt voldanlæg der placeres cirkulært om den ny samlede bebyggelseskrop og skaber en lysning i skoven der åbner sig mod byens boliger.
Der skabes grænser der fordeler, samler og separerer på samme tid, og skaber trygge rammer for de nye mødesteder der opstår mellem byggeriets programmer og aktiviteter.

Landskab: BSAA URBANlab

Arkitekter: schmidt/hammer/lassen/architects

Samarbejde med K.G. Hansen & Sønner a/s, MOE A/S, SKALA ARKITEKTER A/S