KLIMA KARRE

PILOTPROJEKT TIL AT FREMME LOKAL AFVANDING I KØBENHAVNS KOMMUNE. 

I karréen på Østerbro, Skt. Kjelds Kvarteret, arbejdes der med at skabe en grøn oase med gode opholdszoner til gårdhavens beboere. Et frodigt, grønt frirum, der skal skabe et pusterum, som modspil til byens mange pladser og aktive torve. 
Ved at skabe den grønne oase mindskes de befæstede arealer i forhold til det nuværende gårdareal, og det skaber mulighed for at håndtere regnvand lokalt og etablere nedsivningsarealer og regnvandshaver, der strækker sig i hele det lange gårdrum. Terrasserne varierer i størrelse og materialitet, og i den østlige ende, det laveste område i terræn, nedsænkes to af terrasserne, så de ud over at være opholdszoner, også fungerer som oversvømmelsesområder, forsinkelse af regnvand ved større regnskyl, og stopper vandet inden kælder og facade.
Der skabes luft og rum fra beboernes facader og vinduer samt et samlende belægningsbånd, der slidses og kantes, så det skaber liv og rum og leder vandet mod de centralt løbende regnvandshaver, som flyder med den organisk slyngede sti i gårdhaven.

Bygherre: Københavns kommune

Landskab og LAR: BSAA URBANlab

Forretningsfører: Gårdrum.dk