KARBYS ORGANISKE KEGLER

 

VUNDET LOA KONKURRENCE OM OMDANNELSE AF LUKKEDE FOLKESKOLER.

 

Skolens udearealer opdeles og zones i tre hovedbælter: den gamle skolegård mod landsbygaden, her omdannes parkeringszone til en aktiv lege- og sportsflade, der giver mulighed for at blive set og dermed skabe en levende port til det nye hus.

På den anden side af skolens lange vinklede bygningskrop defineres en mikset rekreativ zone, der signalerer aktiviteter, som haver til maver, udekøkken og grillsteder, afslapning og særlige sportsaktiviteter, der inddrager den tidligere gymnastiksal.

Mod landbrugsfladen kuperes et landskabeligt træk med teltlejrzone, en overgang til den store aktive sportsflade, hvor man længst mod syd har baner med bla. traktortræk og GardenPulling. Zonen fliges og danser frem og tilbage så den åbne flade brydes af mindre nicher og hyggelige små opholdsskåle.

Den arkitektoniske branding af Karby og Mors nye kulturhus udspringer gennem et behov for nye tiltag, og en genopdyrkning af tidligere foreslåede aktiviteter som Karby karbad. Vi har i processen ivrigt diskuteret disse muligheder. Således opstår tre markante løg, der sammen med løget omkring trappen i centralrummet danner en på stedet ny og anderledes arkitektur, der visuelt kan ses fra det højere liggende bagland, når man bevæger sig ned mod Karby.

Arkitekt: BSAA arkitekter

Landskab: BSAA URBANlab

Udbud efterår 2014