Justvik Norge

Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
 

tilgængelighed i skov og på fjeld

Sitet er en smuk fjeldside med en blanding af høje gamle træer, tynde nye stammer og en masse buskskads. Området har et stort potentiale for at blive et samlingspunkt og opholdsted for beboere i alle aldre, hvor der både er plads til fordybelse, leg og møder mellem mennesker. Samtidig er det et område hvor man med få ændringer og tilføjelser kan skabe stor værdi, samtidig med at man bevarer naturen så meget som muligt, og ikke bruge sprængstoffer.
3 hovedgreb tilføres sitet, i form af legeplads øer, ophold og platforme, samt ny sti til området

 
 
Plan: URBANlab nordic

Plan: URBANlab nordic

 
Diagram: URBANlab nordic

Diagram: URBANlab nordic

Udklip2.PNG
 
Section: URBANlab nordic

Section: URBANlab nordic

 

KBH + 45 31 31 73 90, Nørrebrogade 184 Baghuset 2200, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 45 61 69 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk