Kretahus

Kretahus er bygget i 1935 og udgør godt halvdelen af en større karré. Bygningen er opført som et fuldmuret byggeri med træbjælkelag som etageadskillelser.  Kretahus består af 135 lejligheder.

Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden støtter sammen projektet Helhedsorienteret Energirenovering. Projektet skal fremme og understøtte udviklingen af en bæredygtig og helhedsorienteret proces, hvor både bygningsmassen, ejere, beboerne og producenterne er involverede parter i processen.

Beboere, byggefolk, forskere, teknikker og producenter, skal være med til at udvikle nye produkter, der er bedre, smartere og pænere at se på.

Der er udvalgt to støre boligejendomme, en almen og en privat, der skal danne den fysiske ramme for indbygning og afprøvning af de nyudviklede produkter.

Architect: BSAA Arkitekter
Client: ALECTIA, Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, DTU byg
Project: 2013