HEDELUNDSPARKEN

VUNDET TOTALENTREPRISE OM RENOVERING AF STOR BOLIGBEBYGGELSE I ESBJERG.


Der dannes en rød kile der løber igennem bebyggelsen og skaber orientering og genkendelighed gennem de smalle gadeforløb.
Den røde kile rammer kvarterspladserne der ligger centralt placeret i bebyggelsen. Pladserne har en størrelse der gør dem til unikke steder i Hedelundparken, hvor der er plads til at udfolde aktiviteter som bringer beboerne sammen. Pladserne udformes med trægrupper, bænke, opholdsnicher, minigrillpladser, minibold-baner.
P-arealerne er for mange beboere og besøgende første møde med området. For at skabe bedre orientering bemales asfaltfladen med termoplast i spændende mønstre og farver, som skaber genkendelighed og inviterer til leg når bilerne ikke er der. De grønne gårde bearbejdes med jordformationer og små bakker der inviterer til ophold, og kan skabe nicher til udespisning, leg og andre aktiviteter. Der fokuseres på aktiviteter der ikke er plads til i den private have, fx. hobbyzone til fælles cykelværksted eller andre projekter beboerne kan være fælles om.

Totalentreprenør: Jørgen Fris Poulsen

Bygherre: Hedelundsparken

Arkitekt: P+P arkitekter

Landskab: BSAA URBANlab

Under udførsel 2013-14