KRETAHUS

Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
 

KRETAHUS

Kretahus er bygget i 1935 og udgør godt halvdelen af en større karré. Bygningen er opført som et fuldmuret byggeri med træbjælkelag som etageadskillelser.  Kretahus består af 135 lejligheder.

Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden støtter sammen projektet Helhedsorienteret Energirenovering. Projektet skal fremme og understøtte udviklingen af en bæredygtig og helhedsorienteret proces, hvor både bygningsmassen, ejere, beboerne og producenterne er involverede parter i processen.

Beboere, byggefolk, forskere, teknikker og producenter, skal være med til at udvikle nye produkter, der er bedre, smartere og pænere at se på.

Der er udvalgt to støre boligejendomme, en almen og en privat, der skal danne den fysiske ramme for indbygning og afprøvning af de nyudviklede produkter.

Architect: URBANlab nordic
Client: ALECTIA, Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, DTU byg
Project: 2013

 
 
Plan: URBANlab nordic

Plan: URBANlab nordic

 
KH 05_2.jpg
Mode 2-gade_2.jpg
KH 04.jpg
 

KBH + 45 31 31 73 90, Nørrebrogade 184 Baghuset 2200, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 45 61 69 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk