SKADS ANDRUP - Kultur & Fritidscenter

VISION

ENERGIEN udgangspunktet for projektet tager afsæt i programmets
vision; at skabe Skads Andrup Kultur og Fritidscenter som rammen
om aktiviteter i både idræt, kultur og skole på stedet her.

Målet er en ny attraktion, der ikke kun fokuserer på selve omdannelsen
af det klassiske idrætshus, men også åbner og inddrager
nye aktiviteter gennem præcise udbygninger, der igen skaber kontakt
til omgivelserne, og de muligheder der ligger her. Et hus der både
respekterer historien, og motiverer til sport, kultur og videns
udveksling, der inviterer til aktiviteter og arrangementer for en bred
skare af hele lokalområdet.

Sammen skal vi skabe indholdsmæssige og bæredygtige løsninger i
bred forstand, tidsmæssigt robuste og gerne med høj arkitektonisk
kvalitet.

Med den nye udbygning og de ekstra aktiviteter som de nye tiltag
bidrager med styrkes dette kraftcenter og de omkringliggende områder
og giver mulighed for et nyt landskabeligt greb der samler området
og sætter fokus på leg, bevægelse og det uprogrammerede møde.