diamantøen

Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
 

DIAMANTØEN

Det planmæssige hovedgreb tage udgangspunkt i det eksisterende strikturelle mønster, som bebyggelsesbælter. Samlet omkring et urbant grønt living room, der samler byen og dens større funktioner med hinanden.

Parkbæltet forbinder idrætsområdet og skolen, med havnepromenaden, og den nye diamant ø. Klaksvik nye brændpunkt, fremstår som en usleben diamant, der samler turismen omkring hotel, museum og nature rum.

Arkitekter:  URBANlab nordic
År: 2012

 
 
Plan: URBANlab nordic

Plan: URBANlab nordic

 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
Collage: URBANlab nordic

Collage: URBANlab nordic

Urban passage.jpg
 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 

KBH + 45 31 31 73 90, Nørrebrogade 184 Baghuset 2200, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 45 61 69 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk