Diamantøen

Det planmæssige hovedgreb tage udgangspunkt i det eksisterende strikturelle mønster, som bebyggelsesbælter. Samlet omkring et urbant grønt living room, der samler byen og dens større funktioner med hinanden.

Parkbæltet forbinder idrætsområdet og skolen, med havnepromenaden, og den nye diamant ø. Klaksvik nye brændpunkt, fremstår som en usleben diamant, der samler turismen omkring hotel, museum og nature rum.

Arkitekter:  BSAA + BSAAURBANlab
2012