DAGINSTITUTION GELLERUP

Den nye børneby placerer sig nordligt på grunden, og orienterer sig mod byrummet ved Jettesvej. Ved indgangen til bygningen etableres der en ankomstplads, hvor et leg- og bevægelsesmøbel i forskellige højder fungerer som Børnebyport, der adskiller vejen fra institutionen – Dette bevægelseselement er i menneskelig skala - i børnehøjde. Et signal til verden om, at stedet her er til leg og at der er rum til bevægelse. 
I nærhed til bygningen etableres legepladszonerne mod syd. Belagte flader med udsparinger i form af grønne bakker til at klatre og kravle på, sandkasser til leg og felter med spændende etniske mønstre til hop og dans. Felterne kantes og fungerer som plinte, som man kan gå på line, sidde eller kravle på. Formerne danner små nicher og forløb – rundt om – imellem og inden i, med mulighed for at være sammen få – eller mange i flok. 

Indbudt konkurrence

Arkitekt: P+P arkitekter og Nøhr Sigsgaard

Landskab: BSAA URBANlab