CIRKELHUSET

 

Cirkelhuset Køge er et nyt boligbyggeri udført for Lejerbo i Køge. BSAA URBANlab har fulgt projektet fra lokalplan over workshops til færdigt byggeri. I dag står et færdigt anlæg der både rummer funktionel ankomstareal, større grønning med frugttræer og jordvolde samt et enkelt og imødekommende gårdrum, hvor der både er plads til leg og ophold. Til gårdens afvanding har URBANlab designet en cirkulær vandrende hvor del af regnvandet opsamles, del nedsives og del benyttes til vanding af græsser i elementets udsparinger. Der er overløb der leder til den store grønning. Den gule teglbro forbinder byggeriets porte og skaber et roligt element midt i de omsluttende farvede facadeplader.

Legeplads er tegnet af URBANlab med fokus på bevægelse og udvikling for alle aldre. Legepladsen indtegner sig i en enkel form i det cirkulære gårdrum.

Som del af den grønne strategi er flere af de hårde flader bygget op på en bundopbygning der tillader let nedsivning.

Bygherre: Lejerbo

Arkitekt: BSAA arkitekter

Landskab: BSAA URBANlab

Ingeniør: Rambøll

Byggeledelse: White arkitekter