campus lyngby

Plan: URBANlab nordic

Plan: URBANlab nordic

 
 

campus lyngby

Eksisterende skolebygninger der mellem 2017-2020 transformeres til tre erhverskoler. URBANlab nordic forestår helhedsplan med oplægning af parkeringsplads og nye samlende campus udearealer på eksisterende grundlag. Helhedsplanen er planlagt så en kan udføres i etaper på eksisterende belægninger og i takt med opbygninger og indflytning samt fondsmidler. Etape 1 udført 2017, parkeringsomlægning og forplads mod nord. Etaperne består af bånd af nye pladsdannelser, ankomstparkområde, grønne øer der på sigt transformeres til opholds- og læringsrum for elever og studerende. Der er lagt vægt på de eksisterende forhold og grønne rum, som er styrket i sin karakter og samtidig forbundet med sammenhængende materiale, way-finding, og møbleringsstrategier.

 
 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
Way-finding Diagram: URBANlab nordic

Way-finding Diagram: URBANlab nordic

 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 

KBH + 45 31 31 73 90, Nørrebrogade 184 Baghuset 2200, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 45 61 69 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk