byotoperne humlebæk

Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
 

HUMLEBÆK SYD, DEN MODERNE OG BÆREDYGTIGE BY.

Humlebæk Syd er et ambitiøst bæredygtigt byudviklingsprojekt. Her fletter de grønne kvaliteter sig med moderne arkitektonisk bebyggelse og skaber en ny bydel, hvor de planlægningsmæssige strategier bygger på viden, kvalitet og rum til natur, kultur og det gode liv i nær kontakt til det berigende landskab.

Den nye bydel placerer sig mellem en velfungerende parcelby og det åbne land. Der ønskes svar der rækker visionært ud i fremtiden, med bæredygtige tiltag, så byen står grøn og indbydende til det travle menneske og vores behov for social kontakt, langsomme oplevelser og nærhed til det danske landskabs diversitet og rigdom. 
Humlebæk Syd bliver dermed et sted der tager vores traditioner for at bo med i rygsækken når der planlægges, der samtidig bliver en bydel der bygger på områdets iboende kvaliteter og dermed bliver et bosted hvor landskabets præmisser bliver toneangivende for hvordan vores hjem, landskabet og infrastrukturen flettes i nye måder at bo sammen på. Her får du en bolig og et liv hvor baghaven er formet af istidens massive voluminer, og hvor forhaven er et byrum med fælles brugshaver, legepladser og styrede vandløb. En løsning der skånsomt placerer sig i terrænet, og som kobler sig på de eksisterende rumligheder og infrastruktur, der opretholder eksisterende økosystemer, i form af vandhåndtering, flora og fauna.

Naturens herlighed og ro omkranser byens puls, bevægelse og mødesteder. Her er der en platform for det kulturelle liv, en platform der tilfører øjeblikke til hele Humlebæk og dermed giver flere mennesker mulighed for at nyde stedets særlige kvaliteter, eksisterende såsom nye.

Konkurrenceprojekt i samarbejde mellem Zoffmannholm Landskabsarkitekter, URBANlab nordic.,

 
 
Illustration: URBANlab nordic

Illustration: URBANlab nordic

 
Collage: URBANlab nordic

Collage: URBANlab nordic

ByOtoperne_collage.jpg
ByOtoperne_diagram_2.jpg
 

KBH + 45 31 31 73 90, Nørrebrogade 184 Baghuset 2200, ake@urbanlabnordic.dk | AARHUS + 45 61 69 74 74, Klostergade 32B 2. sal 8000, laa@urbanlabnordic.dk