BROBYVÆRKHALLEN

BROværket tager sit afsæt i oplægget ”at omskabe” og gør et drastisk indgreb i konkurrencens sportshal: et BROelement af aktiviteter og rum bliver lagt tværs gennem hallen og deler hallen i to.

Et skår tværs gennem hallen forbinder ikke alene den ene idrætsform med den anden ved samtidig aktivitet og hallens ankomstside med dens fodboldbaner på modsatte side; den bliver udviklet således, at det indre system fortsætter udad i en landskabelig bearbejdning, som trækker forbindelser til eksisterende stinet, lokale attraktioner m.v.

BROværket skal ændre hallen fra traditionel idrætshal til et sted med større mangfoldighed end hidtil, og styrke synergien til skolen og byen. BROværkets koncept, der i høj grad handler om at omfortolke, skabe nye forbindelser, visuelle som fysiske, på en bæredygtig måde, er grundlaget for nærværende bearbejdning af hallen i Brobyværk.                  

I forbindelse med BROEN mod vest skabes et bakkelandskab med amfitrin til siddeophold, løbetræning og balanceaktiviteter. Dele af bakken og det eksisterende betonplateau belægges med gummi i en klar gul farve med et enkelt stærkt mønster. Vi forestiller os fladen benyttet til danse- og yogaundervisning, og ligeledes som scene foran amfitrinene. En terrasse i træ danner en fredfyldt krog, hvor man kan trække ud fra lounge og café og slappe af. Der åbnes op og skabes kig, så man kan sidde på bakke og terrasse, mens man fornemmer aktiviteterne inden døre.

Mellem petanque bane og danse plateau lægges et amfi-trappeelement, der giver mulighed til petanque spillerne for at sidde og følge spillets gang og nyde lidt mad og drikke, mens andre er i gang. Samtidig hænger dette amfielement sammen med amfibakken således, at scenen bliver omkranset af siddepladser.

Bygherre: Brobyværkhallen og Lokale og Anlægsfonden

Arkitekt: BSAA arkitekter

Ingeniør: OBH gruppen

Landskab: BSAA URBANlab