Bakkegården Ældreboliger

Restaurering af 65 ældreboliger og tilbygning af nyt sanse- og aktivitetshus